ژانر‌ها: تخیلی

دانلود فیلم شب بیست و نهم ۱۳۶۸

دانلود فیلم شب بیست و نهم ۱۳۶۸

محترم و اسماعیل مطابق یک سنت خانوادگی، از کودکی برای یکدیگر در نظر گرفته می شوند تا در جوانی با هم ازدواج کنند. والدین محترم هنگام به دنیا آمدن محترم و خاک کردن جفت او، با دیدن شبحی نگران آینده هستند...

دانلود فیلم و پخش آنلاین (رایگان)

دانلود فیلم دموکراسی تو روز روشن 1384

دانلود فیلم دموکراسی تو روز روشن 1384

روایتی از سرگذشت زندگی یک فرمانده جنگ ایران و عراق دارد كه در زندگی اشتباهاتی مرتكب شده و در عالم برزخ سعی در جبران خطاهایش دارد. این اتفاقات در قالب طنز موقعیت رخ می دهند.

دانلود فیلم و پخش آنلاین (رایگان)